LoginLanguage Selection/ Countries Participating

EnglishPolskiEspañol(Spanish Formal International)Bulgarian (Български)Italian - ItalyGreekIcelandic(IS)
Главна страница

Добре дошли на официалната страница на европейския консорциум по проект DARE!

Абревиатурата DARE в името на проекта идва от неговото пълно наименование на английски език - Disability Awareness: a New Challenge for Employees. Европейската комисия даде зелена светлина на проект „Новото разбиране за уврежданията – предизвикателство за административните служители” през 2007 година, а финансирането се осъществява от Програмата за учене през целия живот. Дейностите, залегнали в проекта, се координират от Ягелонския университет в Краков, Полша, с подкрепата на консорциум от партньори и експерти от Европа.
Другите партньори в проекта DARE

Дългосрочната цел на
DARE е да  постигне по-добра обществена осведоменост за уврежданията и за начина, по който хората с увреждания живеят и работят в съвременното общество, основано на знания.

Осведомеността за уврежданията изисква солидни знания, борба със стереотипите, както и информация за методите за активна подкрепа на хората с увреждания в различни сфери на социалния живот, която се основава на обективна оценка на техните способности. Този подход изисква ангажираност от страна на обществото и от самите хора с увреждания, тъй като носи ползи и за двете страни.

Осведомеността за уврежданията означава и популяризиране на откритото и толерантно отношение към хората с увреждания. Те са най-голямото малцинство в европейските общества и в същото време са пълноправни  граждани на Европа.
Повече за съвременния подход към уврежданията

Проектът DARE  ще предостави своите учебни курсове за подобряване на осведомеността за уврежданията преди всичко на академичните преподаватели и служителите в държавната, общинската и университетската администрации. Консорциумът DARE разглежда тези групи като професионалисти, които се нуждаят от особено ефективна подкрепа под формата на обучение, тъй като въздействието им върху формирането на обществените нагласи е голямо. Това обучение ще им даде солидни знания и стратегии по въпроси, свързани с уврежданията.

Нашето желание е обучението по проект
DARE да доведе до съществено обогатяване на основните професионални умения и на двете групи. Както беше предвидено в обосновката на обучението, курсовете, разработени по проект DARE, съдържат съвременни знания за уврежданията, които за повечето участници ще бъдат напълно нови и ще променят разбирането им за уврежданията. Курсовете са стимулиращи и привлекателни, те съдържат много практически упражнения, чиято цел е да стимулират ученето и да постигнат необходимото ново разбиране и отношение. Повечето от упражненията съдържат мултимедийни материали, свързани пряко с различни увреждания и ситуации, с които могат да се сблъскат академичните преподаватели и административните служители в ежедневната си работа.

След преминаването на пълния курс участниците в него ще разбират трудностите, с които хората с увреждания се сблъскват при посещения в образователни или обществени институции. Те ще овладеят ефективни начини за подкрепа и, ако е необходимо, ще знаят къде могат да се обърнат за допълнително съдействие (например университетския екип за подкрепа на студентите с увреждания).
Повече за съдържанието на учебните пакети

Съгласно правилата на Програмата за учене през целия живот, партньорите от консорциума са насочили работата си към трансфера на иновации.  В конкретния случай се пренасят знания от Великобритания, където учебните програми за подобряване на разбирането и отношението към хората с увреждания са относително добре развити.
Повече за трансфера на знания

Тъй като Консорциумът DARE се стреми да предостави висококачествено обучение, беше създадена Работна група за управление на качеството (ГУК), в чийто състав влизат европейски експерти с опит в различни сфери на образованието и обучението. Разнообразието от възгледи в групата е гаранция за оптимален контрол  върху качеството на разработените в рамките на проекта учебни продукти.
Повече за ГУК

Консорциумът  
DARE придава особено значение на популяризирането на идеята за равното участие на хората с увреждания в социалния живот. Разчитаме, че благодарение на нашите курсове участниците в тях ще приемат и подкрепят принципа за равно участие в образованието, което от своя страна води до равно участие в обществения живот.

Популяризирайки този принцип, членовете на Консорциума
DARE сътрудничат с европейски образователни институции, партньорите участват в специализирани конференции, работни срещи и семинари, посветени на достъпа на хората с увреждания в масовото висше образование.
Повече за някои  мероприятия

Имате ли въпроси? Искате да знаете повече?
Ако искате да знаете повече за проекта или ви е необходим информация по някои въпроси, засегнати в този сайт, молим не се колебайте да се свържете с нас:

The Jagiellonian University Disability Support Team:
Uniwersytet Jagielloński
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Retoryka 1/210
31-108 Kraków
Poland
Telephone: 0048 12 424 09 50
E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Website: www.bon.uj.edu.pl

 

 
Uniwersytet Jagielloński
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Retoryka 1/210
31-108 Kraków
tel.: (0-12) 424 29 50
bon@uj.edu.pl
Leonardo da Vinci Project
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!