ΣυνδεθείτεΕπιλογή γλώσσας/Χώρες που συμμετέχουν

EnglishPolskiEspañol(Spanish Formal International)Bulgarian (Български)Italian - ItalyGreekIcelandic(IS)
Αρχική σελίδα

Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος DARE2 

Η συνεργασία μας έχει ως στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την αναπηρία και την καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία στη σύγχρονη κοινωνία, δηλαδή στη γνώση της κοινωνίας.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος DARE είναι τα προγράμματα κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στον τομέα της αναπηρίας. Στο προηγούμενο πρόγραμμα DARE, το πρόγραμμα επικεντρωνόταν κυρίως στους πανεπιστημιακούς εκπαιδευτικούς και στο διοικητικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης.

Το  DARE 2 αναπτύσσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τους πανεπιστημιακούς εκπαιδευτικούς, καθώς και μια πρωτοποριακή σειρά μαθημάτων για τους διευθυντές από τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Όπως συνέβη και με προηγούμενα προγράμματα κατάρτισης, η τελευταία αυτή εμπειρία θα μεταφερθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα

Στις εργασίες του, που αφορούν την προώθηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνική ζωή, το DARE2  συνεργάζεται με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και με τους συνεργάτες να συμμετέχουν σε πολλά εξειδικευμένα συνέδρια, εργαστήρια και σεμινάρια σχετικά με την πρόσβαση στον τομέα της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Περισσότερα σχετικά με τις επιλεγμένες δραστηριότητες

Η ευαισθητοποίηση στην Αναπηρία σημαίνει τη βαθιά γνώση σχετικά με τις διάφορες μορφές αναπηρίας, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους της ενεργού στήριξης, που  βασίζεται στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί τη συμμετοχή από τα ίδια τα μέλη της κοινωνίας και από τα άτομα με αναπηρίες, αλλά φέρνει επίσης σημαντικά οφέλη και στους δύο.

Η ευαισθητοποίηση  στην Αναπηρία σημαίνει επίσης τη προώθηση της στάσης του ανοίγματος και της ανοχής απέναντι στα άτομα με αναπηρίες, τη μεγαλύτερη μειονότητα στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίοι επίσης αποτελούν τις κοινωνίες αυτές καθώς αυτοί είναι οι πολίτες τους.

Περισσότερα σχετικά με τη σύγχρονη προσέγγιση για την αναπηρία

Σύμφωνα με τους κανόνες ενημέρωσης των πιλοτικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται και υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος της Δια Βίου Μάθησης, η προσπάθεια επικεντρώνεται στην μεταφορά  καινοτομιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η μεταφορά εμπειριών  από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η εκπαίδευση  και ευαισθητοποίηση στις αναπηρίες είναι σχετικά πολύ καλά αναπτυγμένη.

Περισσότερα σχετικά με τη μεταφορά γνώσης

Η τελική συνδιάσκεψη  του DARE 2 θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Μαΐου 2011 στο. Jagiellonian University (κτίριο Auditorium Maximum) στη Κρακοβία, Πολωνία.

Βεβαιωθείτε ότι θα σας έχουμε μαζί μας σ’ αυτό το γεγονός!

Μια ταινία μικρού μήκους που προβάλει το προηγούμενο πρόγραμμα DARE. 
Uniwersytet Jagielloński
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Retoryka 1/210
31-108 Kraków
tel.: (0-12) 424 29 50
bon@uj.edu.pl
Leonardo da Vinci Project
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!